पुरस्कार / शिष्यवृत्ती

बुलडाणा जिल्ह्यातील शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारार्थी

अ.क्र. पुरस्कारार्थीचे नांव पुरस्काराचे वर्ष पुरस्कार
स्व. संभाजीराव वा जगदाळे 1982-83 क्रीडा कार्यकर्ता
श्री छत्रपती दंड 1995-96 क्रीडा कार्यकर्ता
श्री तोताराम अर्जुन सोर 1996-97 क्रीडा कार्यकर्ता
श्री विरप्रताप नवनीत थानवी 1998-99 क्रीडा कार्यकर्ता
श्री राम कोलते 2000-01 खेळाडू (शुटींगबॉल)
कु. सुषमा मारोती कांबळे 2004-05 खेळाडू (शुटींगबॉल)
कु. अरुणा मुरलीधर देशमुख 2004-05 खेळाडू (शुटींगबॉल)
श्री सिताराम तायडे 2008-09 क्रीडा कार्यकर्ता
श्री शेषनारायण लोढे 2013-14 क्रीडा संघटक

बुलडाणा जिल्ह्यातील जिल्हा क्रीडा पुरस्कारार्थी

अ.क्र. पुरस्कारार्थीचे नांव पुरस्काराचे वर्ष पुरस्कार
निकीता चंद्रकांत साळुंके 2016-17 गुणवंत खेळाडू (महिला)
विजय भाऊराव पळसकर 2016-17 गुणवंत क्रीडा कार्यकर्ता
लक्ष्मण शंकरराव घुबे 2016-17 गुणवंत क्रीडा मार्गदर्शक
कुलदिप प्रभाकर भोलाने 2017-18 गुणवंत खेळाडू (पुरुष)
मृणाली दगडू सरकटे 2017-18 गुणवंत खेळाडू (महिला)
प्रा.डॉ. कैलास कौतीकराव पवार 2017-18 गुणवंत क्रीडा संघटक/कार्यकर्ता
चंद्रकांत बाबुराव इलग 2017-18 गुणवंत क्रीडा मार्गदर्शक
प्रथमेश समाधान जवकार 2018-19 गुणवंत खेळाडू (पुरुष)
प्रणाली प्रकाश करंडे 2018-19 गुणवंत खेळाडू (महिला)
१० नितीन सोनाजी जेऊघाले 2018-19 गुणवंत क्रीडा संघटक/कार्यकर्ता
११ श्रीराम महादु निळे 2018-19 गुणवंत क्रीडा मार्गदर्शक
१२ राजेश्वर गोविंदराव खंगारे 2019-20 गुणवंत क्रीडा संघटक/कार्यकर्ता
१३ वैभव शेषराव लोढे 2019-20 गुणवंत क्रीडा मार्गदर्शक
१४ स्वामी सुधाकर दळवी 2020-21 गुणवंत खेळाडू (पुरुष)
१५ मोनाली चंद्रहर्ष जाधव 2020-21 गुणवंत खेळाडू (महिला)
१६ विजय भाऊराव पळसक 2020-21 गुणवंत क्रीडा मार्गदर्शक

क्रीडा संकुल

बुलडाणा जिल्ह्यातील शालेय राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत प्राविण्य संपादन केलेल्या व सहभागी झालेल्या खेळाडूंना शिष्यवृत्ती

अ.क्र. खेळाडूचे संपुर्ण नांव खेळ वयोगट शाळा/महाविद्यालयाचे नाव राष्ट्रीय स्तरावरील कामगिरी वर्ष शिष्यवृत्तीची रक्कम
1 दिपाली गोपाल देवकर वेटलिफ्टींग १७ वर्ष मुली जिवन विकास विद्यालय, दुधलगांव सहभाग 2011-12 ३०००
2 नेहा रविंद्रसिंग परदेशी वेटलिप्टींग १९वर्ष मुली लि.भो. चांडक विद्यालय, मलकापुर सहभाग 2011-12 ३०००
3 स्वाती भिमराव पवनाकर थ्रोबॉल १७ वर्ष मुली अमर विद्यालय, अमडापुर ता चिखली सहभाग 2011-12 ३०००
4 स्नेहल हरिशचंद्र इनफले सिकई मार्शल आर्ट १७ वर्ष मुली राजमाता जिजाऊ मुलींची सैनिकी शाळा, चांधई सहभाग 2011-12 ३०००
5 अक्षय सदाशिव खानझोडे हॉकी १७ वर्ष मुले सहकार विद्या मंदीर, बुलडाणा सहभाग 2011-12 ३०००
6 दिपक भरत शिंदे हॉकी १७ वर्ष मुले सहकार विद्या मंदीर, बुलडाणा सहभाग 2011-12 ३०००
7 किरण अंबादास सोनवणे फुटबॉल 19 वर्ष मुली प्रबोधन कनिष्ठ महाविद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2011-12 ३०००
8 प्रिती मनोज खरे फुटबॉल १९वर्ष मुली प्रबोधन कनिष्ठ महाविद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2011-12 ३०००
9 पुजा प्रकाश मोरे फुटबॉल १९ वर्ष मुली प्रबोधन कनिष्ठ महाविद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2011-12 ३०००
10 श्वेता युवराज बोर्डे फुटबॉल १4 वर्ष मुली प्रबोधन कनिष्ठ महाविद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2011-12 ३०००
11 निकीता प्रमोद जाधव फुटबॉल १4 वर्ष मुली प्रबोधन कनिष्ठ महाविद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2011-12 ३०००
12 रोहिणी अनिल मोरे क्रिकेट १9 वर्ष मुली नुतन विद्यालय मलकापुर प्रथम 2011-12 ९०००
13 निकिता चंद्रकांत साळुंखे क्रिकेट 19 वर्ष मुली लि.भो. चांडक विद्यालय, मलकापुर प्रथम 2011-12 ९०००
14 योगेश गजानन नरवाडे क्रिकेट 14 वर्ष मुले भारत विद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2011-12 ३०००
15 योगेश प्रकाश हिवाळे क्रिकेट 14 वर्ष मुले भारत विद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2011-12 ३०००
16 निकीता चंद्रकांत साळुंखे क्रिकेट 19 वर्ष मुली लि.भो. चांडक विद्यालय, मलकापुर तृतीय 2011-13 ५४००
17 अक्षय सदाशिव खानझोडे रोलबॉल १7 वर्ष मुले सहकार विद्या मंदीर, बुलडाणा प्रथम 2011-13 ९०००
18 योगेश विठ्ठल तायडे रोलबॉल १7 वर्ष मुले सहकार विद्या मंदीर, बुलडाणा प्रथम 2011-13 ९०००
19 इम्रान रशीद अली खान बॉक्सींग १९ वर्ष मुले अंजुमन कनिष्ठ महाविद्यालय, खामगांव व्दितीय 2011-13 ७२००
20 श्वेता युवराज बोराडे फुटबॉल 17 वर्ष मुली प्रबोधन विद्यालय बुलडाणा सहभाग 2011-13 ३०००
21 निकिता प्रमोद जाधव फुटबॉल 17 वर्ष मुली प्रबोधन विद्यालय बुलडाणा सहभाग 2011-13 ३०००
22 विशाल विजय खोंदिल क्रिकेट १९ वर्ष मुले चु.शि. कोठारी कन्या महाविद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2011-13 ३०००
23 अक्षय प्रदिप उदेकर वेटलिफ्टींग १७ वर्ष मुले लि.भो. चांडक विद्यालय, मलकापुर तृतीय 2011-13 ५४००
24 पवनकुमार सुरेश भगत क्रिकेट १४ वर्ष मुले राणा लकी सानंदा हायस्कुल, खामगांव सहभाग 2011-13 ३०००
25 विघ्नेश दिलीप देशमुख क्रिकेट १४ वर्ष मुले राणा लकी सानंदा हायस्कुल, खामगांव सहभाग 2011-13 ३०००
26 शुभम दिलीप सागडे बॉलबॅडमिंटन १९ वर्ष मुले नुतन विद्यालय, मलकापुर सहभाग 2011-13 ३०००
27 अक्षय प्रदिप उदेकर वेटलिफ्टींग ग्रामीण लि.भो. चांडक विद्यालय, मलकापुर व्दितीय 2011-13 7000
28 संजीवनी रघुनाथ जाधव खो खो ग्रामीण जानकीदेवी माध्यमिक विद्यालय, देऊळगांव धनगर सहभाग 2011-13 ३०००
29 अभिषेक गजानन पालकर क्रिकेट 14 वर्ष मुले भारत विद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2013-14 3750
30 ऋषिकेश अनिल जाधव क्रिकेट 14 वर्ष मुले भारत विद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2013-14 3750
31 रोहणी अनिल मोरे क्रिकेट 19 वर्ष मुली लि.भो. चांडक विद्यालय, मलकापुर सहभाग 2013-14 3750
32 श्रीकांत बबन देशमुख हॉकी 17 वर्ष मुले सहकार विद्या मंदीर, बुलडाणा सहभाग 2013-14 3750
33 अक्षय मोहनलाल परदेशी कबड्डी 14 वर्ष मुले श्री अ.खि. नॅशनल हायस्कुल, खामगांव सहभाग 2013-14 3750
34 मंगेश श्रीकृष्ण जुंबळे बेसबॉल 19 वर्ष मुले जनता कला वाणिज्य महाविद्यालय, मलकापुर व्दितीय 2013-14 8950
35 अरबाज अनिस मोहम्मद मैदानी 17 वर्ष मुले महात्मा फुले विद्यालय, शेगांव सहभाग 2013-14 3750
36 राशिका अनिल हस्तक वेटलिफ्टींग 19 वर्ष मुली लि.भो. चांडक विद्यालय, मलकापुर सहभाग 2013-14 3750
37 दिपाली गोपाल देवकर वेटलिफ्टींग 19 वर्ष मुली लि.भो. चांडक विद्यालय, मलकापुर सहभाग 2013-14 3750
38 शितल संजय बोडखे टेनिसबॉल क्रिकेट 19 वर्ष मुली श्री अ.खि. नॅशनल हायस्कुल, खामगांव सहभाग 2013-14 3750
39 मिनल संजय बोडखे टेनिसबॉल क्रिकेट 19 वर्ष मुली श्री अ.खि. नॅशनल हायस्कुल, खामगांव सहभाग 2013-14 3750
40 प्रसाद ज्ञानेश्वर पांडे क्रिकेट 19 वर्ष मुले भारत कनिष्ठ महाविद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2013-14 3750
41 सुनिता संजय काकफळे डॉजबॉल 19 वर्ष मुली श्री शिवाजी विज्ञान व कला क.महा. चिखली प्रथम 2013-14 11250
42 विद्या शेषराव भुसारी डॉजबॉल 19 वर्ष मुली श्री शिवाजी विज्ञान व कला क.महा. चिखली प्रथम 2013-14 11250
43 यशोदा सुभाष कुदळे डॉजबॉल 19 वर्ष मुली श्री शिवाजी विज्ञान व कला क.महा. चिखली प्रथम 2013-14 11250
44 पलाश नरेश गोयनका रोलबॉल 17 वर्ष मुले सहकार विद्या मंदीर, बुलडाणा व्दितीय 2013-14 8950
45 योगेश विठ्ठल तायडे रोलबॉल 19 वर्ष मुले सहकार विद्या मंदीर, बुलडाणा प्रथम 2013-14 11250
46 योगेश मंजु पवार योगा 14 वर्ष मुले सुर्योदय पारधी समाज आदिवासी आश्रम शाळा, खामगांव सहभाग 2013-14 3750
47 सुशांत रुपाजी खराटे रस्सीखेच 19 वर्ष मुले स्व. बबनराव देशपांडे विद्यालय, मोताळा तृतीय 2013-14 6750
48 वैष्णवी राजेंद्र सुसर फुटबॉल 19 वर्ष मुली प्रबोधन विद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2013-14 3750
49 निकीता प्रमोद जाधव फुटबॉल 19 वर्ष मुली प्रबोधन विद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2013-14 3750
50 श्वेता युवराज बोर्डे फुटबॉल 19 वर्ष मुली प्रबोधन विद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2013-14 3750
51 गणेश रतन कतोरे बेसबॉल 17 वर्ष मुले राजीव गांधी मिलीटरी स्कुल, बुलडाणा प्रथम 2013-14 11250
52 सायली राजेंद्र सिरसाठ फुटबॉल 14 वर्ष मुली प्रबोधन विद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2013-14 3750
53 सचिन उत्तम राठोड कबड्डी ग्रामीण प्रा. एन. डी. पाटील माध्यमिक विद्यालय, हिवरा खुर्द प्रथम 2013-14 11250
54 विवेक संजय जाधव बॉलबॅडमिंटन 19 वर्ष मुले म्युन्सिपल ज्युनियर कॉलेज, मलकापुर सहभाग 2014-15 3750
55 ममता वासुदेव बोराडे बॉलबॅडमिंटन १9 वर्ष मुली लि.भो. चांडक विद्यालय, मलकापुर सहभाग 2014-15 ३७५०
56 योगेश विठ्ठल तायडे रोलबॉल १९ वर्ष मुले सहकार विद्या मंदीर व ज्युनियर कॉलेज, बुलडाणा सहभाग 2014-15 ३७५०
57 हर्ष दिपक गोयनका रोलबॉल १९ वर्ष मुले सहकार विद्या मंदीर व ज्युनियर कॉलेज, बुलडाणा सहभाग 2014-15 ३७५०
58 मिनल संजय बोडखे क्रिकेट १९ वर्ष मुली एस. एस. डी. व्ही. ज्ञानपीठ, खामगांव सहभाग 2014-15 ३७५०
59 नेहा रंगराजन क्रिकेट १९ वर्ष मुली एस. एस. डी. व्ही. ज्ञानपीठ, खामगांव सहभाग 2014-15 ३७५०
60 योगेश प्रकाश हिवाळे क्रिकेट 19 वर्ष मुले भारत ज्युनियर कॉलेज, बुलडाणा सहभाग 2014-15 3750
61 अवंतिका बाळकृष्ण महानकर फुटबॉल 14 वर्ष मुले प्रबोधन विद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2014-15 3750
62 वैष्णवी हेमंत गायकवाड धनुर्विद्या 17 वर्ष मुली भारत विद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2014-15 3750
63 सायली राजेंद्र सिरसाठ फुटबॉल 17 वर्ष मुली प्रबोधन विद्यालय, बुलडाणा तृतीय 2015-16 6750
64 राहुल दिपक इंगळे हॅण्डबॉल 19 वर्ष मुले भास्करराव शिंगणे हाय. व क.महा. चांधई सहभाग 2015-16 3750
65 संघरक्षा यशवंत वाकाडे डॉजबॉल 19 वर्ष मुली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यालय, सवणा तृतीय 2015-16 6750
66 अश्विनी संतोष मेतकर डॉजबॉल 19 वर्ष मुली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यालय, सवणा तृतीय 2015-16 6750
67 मृणाली गजानन वावगे कबड्डी 17 वर्ष मुली कृषी विद्यालय, शेंबा सहभाग 2015-16 3750
68 अविनाश संदिप आगळे बॉलबॅडमिंटन १९ वर्ष मुले जनता कला वाणिज्य महाविद्यालय, मलकापुर सहभाग 2015-16 ३७५०
69 ममता वासुदेव बोराडे बॉलबॅडमिंटन १९ वर्ष मुली लि.भो. चांडक महाविद्यालय, मलकापुर सहभाग 2015-16 ३७५०
70 गोपाल जगाराव देशमुख शुटिंगबॉल १९ वर्ष मुले कै.बी.एस. आर्टस् प्रो.एन.सी. सायन्स ॲण्ड ए.जी. कॉमर्स ज्युनियर कॉलेज, साखरखेर्डा प्रथम 2015-16 ११२५०
71 फुरकान जलील हिप्परगी शुटिंगबॉल १९ वर्ष मुले कै.बी.एस. आर्टस् प्रो.एन.सी. सायन्स ॲण्ड ए.जी. कॉमर्स ज्युनियर कॉलेज, साखरखेर्डा प्रथम 2015-16 ११२५०
72 कल्याणी शेषराव माळोदे शुटिंगबॉल १९ वर्ष मुली अमर ज्युनियर कॉलेज, अमडापुर प्रथम 2015-16 ११२५०
73 ज्योती रामदास सपकाळ शुटिंगबॉल १९ वर्ष मुली अमर ज्युनियर कॉलेज, अमडापुर प्रथम 2015-16 ११२५०
74 स्वाती प्रकाश डोंगरदिवे शुटिंगबॉल १९ वर्ष मुली अमर ज्युनियर कॉलेज, अमडापुर प्रथम 2015-16 ११२५०
75 आकाश संजय पाटील हॉकी १७ वर्ष मुले सहकार विद्या मंदीर, बुलडाणा सहभाग 2015-16 ३७५०
76 अभिराज पंजाबराव पाटील क्रिकेट १९ वर्ष मुले सहकार विद्या मंदीर व ज्यु. सायन्स कॉलेज, बुलडाणा सहभाग 2015-16 ३७५०
77 शेख मोहम्मद शेख फिरोज फुटबॉल १४ वर्ष मुले उर्दु हायस्कुल, बुलडाणा सहभाग 2015-16 ३७५०
78 हितेश सुनिल बर्वे फुटबॉल १९ वर्ष मुले सहकार विद्या मंदीर, बुलडाणा सहभाग 2015-16 ३७५०
79 किरण अनिल ढोण क्रिकेट १९ वर्ष मुले श्री. अ.खि. नॅशनल हायस्कुल, खामगांव सहभाग 2015-16 ३७५०
80 पवन ताराचंद जाधव रस्सीखेच १९ वर्ष मुले स्व. बबनराव देशपांडे विद्यालय, मोताळा सहभाग 2015-16 ३७५०
81 गौरव शिवदास सपकाळ रस्सीखेच १७ वर्ष मुले स्व. बबनराव देशपांडे विद्यालय, मोताळा तृतीय 2015-16 ६७५०
82 वैष्णवी परमेश्वर काटकर रस्सीखेच १७ वर्ष मुली श्री. शिवाजी उच्च माध्यमिक विद्यालय, चिखली सहभाग 2015-16 ३७५०
83 प्रणाली प्रकाश करंडे तलवारबाजी १७ वर्ष मुली अनुराधा इंग्लीश मिडियम स्कुल, चिखली सहभाग 2015-16 ३७५०
84 किरण सुरेश तायडे रस्सीखेच १७ वर्ष मुली श्री. शिवाजी उच्च माध्यमिक विद्यालय, चिखली सहभाग 2015-16 ३७५०
85 अमोल अंबादास पवार मैदानी ग्रामीण सावित्रीबाई विद्यालय, भालगांव सहभाग 2015-16 11250
86 अभिजीत गजानन राठोड मैदानी ग्रामीण भारत विद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2015-16 3750
87 दिक्षा आनंदा सावळे वेटलिफ्टींग ग्रामीण ध.शि.स. हायस्कुल, धरणगांव सहभाग 2015-16 3750
88 तन्मय रोशन महाजन सॉफ्टबॉल 17 वर्ष मुले स्कुल ऑफ स्कॉलर्स, मलकापुर व्दितीय 2016-17 8950
89 आदित्य संजय देवल क्रिकेट 17 वर्ष मुले भारत विद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2016-17 3750
90 प्रणाली प्रकाश करंडे तलवारबाजी 17 वर्ष मुली अनुराधा इंग्लीश मिडीयम स्कुल, चिखली सहभाग 2016-17 3750
91 राहुल राजेश पळसकर बॉलबॅडमिंटन 19 वर्ष मुले जनता कला वाणिज्य महाविद्यालय, मलकापुर सहभाग 2016-17 3750
92 श्रध्दा राजेश शिंदे बॉलबॅडमिंटन 19 वर्ष मुली लि.भो. चांडक कनिष्ठ महाविद्यालय, मलकापुर सहभाग 2016-17 3750
93 गोपाळ जगाराव देशमुख शुटींगबॉल 19 वर्ष मुले कै.बी.एस. आर्टस् प्रो.एन.सी. सायन्स ॲण्ड ए.जी. कॉमर्स ज्युनियर कॉलेज, साखरखेर्डा प्रथम 2016-17 11250
94 कल्याणी शेषराव माळोदे शुटींगबॉल 19 वर्ष मुली अमर विद्यालय, अमडापुर प्रथम 2016-17 11250
95 शारदा यादव शिंदे शुटींगबॉल 19 वर्ष मुली अमर विद्यालय, अमडापुर प्रथम 2016-17 11250
96 शुभम अनंत पाटील क्रिकेट 19 वर्ष मुले सहकार विद्या मंदीर, बुलडाणा सहभाग 2016-17 3750
97 मिनल संजय बोडखे क्रिकेट 19 वर्ष मुली श्री अ.खि. नॅशनल हाय. व ज्यु. कॉलेज, खामगांव सहभाग 2016-17 3750
98 रोहित गजानन पवार टेनिबॉल क्रिकेट 17 वर्ष मुले भारत विद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2016-17 3750
99 शिवांश सुधाकर दळवी धनुर्विद्या 17 वर्ष मुले सहकार विद्या मंदीर, बुलडाणा तृतीय 2016-17 6750
100 आदिती चंद्रकांत जोशी फुटबॉल 14 वर्ष मुली प्रबोधन विद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2016-17 3750
101 शिवम नारायण ढगे क्रिकेट 14 वर्ष मुले सहकार विद्या मंदीर, बुलडाणा सहभाग 2016-17 3750
102 अभिषेक गजानन पालकर क्रिकेट 17 वर्ष मुले भारत विद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2016-17 3750
103 प्रतिक राजु काकडे क्रिकेट 17 वर्ष मुले भारत विद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2016-17 3750
104 शशांक उमेश अग्रवाल क्रिकेट 17 वर्ष मुले भारत विद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2016-17 3750
105 ऋषिकेश अनिल जाधव क्रिकेट 17 वर्ष मुले भारत विद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2016-17 3750
106 ऐश्वर्या श्रीकृष्ण भोंडे फुटबॉल 14 वर्ष मुली प्रबोधन विद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2016-17 3750
107 ऐश्वर्या संदीप उबरहंडे फुटबॉल 14 वर्ष मुली प्रबोधन विद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2016-17 3750
108 मुस्तफा फिरोज शेख फुटबॉल 14 वर्ष मुले उर्दु हायस्कुल, बुलडाणा सहभाग 2016-17 3750
109 शुभम कैलास राठोड 5000 मी. 19 वर्ष मुले श्री शिवशंकर ज्यु. कॉलेज, भरोसा सहभाग 2016-17 3750
110 अविष्कार अमोल जाधव क्रिकेट 14 वर्ष मुले सहकार विद्या मंदीर, बुलडाणा सहभाग 2016-17 3750
111 प्रणव प्रल्हाद काठोके हॅण्डबॉल 19 वर्ष मुले राजर्षी शाहु कनिष्ठ महाविद्यालय, धाड सहभाग 2016-17 3750
112 गौरव शिवदास सपकाळ रस्सीखेच 19 वर्ष मुले स्व. बबनराव देशपांडे ज्यु. कॉलेज, मोताळा सहभाग 2016-17 3750
113 माधुरी संजय परिहार रस्सीखेच 19 वर्ष मुली श्री शिवाजी ज्यु. कॉलेज, शेलसुर तृतीय 2016-17 6750
114 माया अरुण भिसे रस्सीखेच 19 वर्ष मुली श्री शिवाजी ज्यु. कॉलेज, शेलसुर तृतीय 2016-17 6750
115 वैभव मच्छींद्र माने रोलर हॉकी 19 वर्ष मुले सहकार विद्या मंदीर, बुलडाणा सहभाग 2016-17 3750
116 गौरी रवि अंबुसकर सिकई मार्शल आर्ट 14 वर्ष मुली एडेड हायस्कुल, बुलडाणा सहभाग 2016-17 3750
117 अक्षय मारोती महाजन बॉलबॅडमिंटन 14 वर्ष मुले लि.भो. चांडक विद्यालय, मलकापुर सहभाग 2016-17 3750
118 प्रेम विजय पवार हॅण्डबॉल 14 वर्ष मुले सहकार विद्या मंदीर, बुलडाणा सहभाग 2016-17 3750
119 स्नेहल साहेबराव पवार हॅण्डबॉल 17 वर्ष मुली शारदा ज्ञानपीठ, बुलडाणा सहभाग 2016-17 3750
120 साहिल विजयराव जोगी हॅण्डबॉल 17 वर्ष मुले सहकार विद्या मंदीर, बुलडाणा सहभाग 2016-17 3750
121 शर्मी योगेश गोलाईत धनुर्विद्या 14 वर्ष मुली सेंट जोसेफ इंग्लीश स्कुल, बुलडाणा प्रथम 2016-17 11250
122 शिवम बबनराव देशमुख हॉकी 14 वर्ष मुले सहकार विद्या मंदीर, बुलडाणा सहभाग 2016-17 3750
123 प्रियेश सुनिल देशमुख बॉलबॅडमिंटन 17 वर्ष मुले लि.भो. चांडक विद्या. व ज्यु. कॉलेज, मलकापुर सहभाग 2016-17 3750
124 मुक्ता बाबुराव डोसे टेनिक्वाईट 19 वर्ष मुली राष्ट्रपिता महात्मा गांधी न.प. ज्यु. कॉलेज, शेगांव सहभाग 2016-17 3750
125 संघरक्षा यशवंत वाकाडे डॉजबॉल 19 वर्ष मुली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यालय, सवणा व्दितीय उर्वरित 2016-17 2200
126 अश्विनी संतोष मेतकर डॉजबॉल 19 वर्ष मुली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यालय, सवणा व्दितीय उर्वरित 2016-17 2200
127 भुषण माधव मंडळकर रोलबॉल 19 वर्ष मुले तक्षशिला ज्युनियर कॉलेज, चिखली प्रथम 2017-18 11250
128 ओम मंगल अहिर कबड्डी 14 वर्ष मुले श्री अ.खि. नॅशनल हायस्कुल, खामगांव सहभाग 2017-18 3750
129 ईश्वरी गजानन उपलेंचवार रोलबॉल 14 वर्ष मुली सहकार विद्या मंदीर, बुलडाणा प्रथम 2017-18 11250
130 दिक्षा सावळे वेटलिफ्टींग 19 वर्ष मुली ध.शि.स. ज्युनियर कॉलेज, धरणगांव सहभाग 2017-18 3750
131 अपर्णा अनिल पालकर फुटबॉल 17 वर्ष मुली प्रबोधन विद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2017-18 3750
132 निकीता रमेश काकडे फुटबॉल 17 वर्ष मुली प्रबोधन विद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2017-18 3750
133 आशा संतोष देवकर क्रिकेट 19 वर्ष मुली राजमाता जिजाऊ मुलींची सैनिकी शाळा, चांधई तृतीय 2017-18 6750
134 अनिकेत भरतसिंग परिहार क्रिकेट 19 वर्ष मुले भारत विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2017-18 3750
135 पुष्कर उदय देशपांडे क्रिकेट 19 वर्ष मुले भारत विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2017-18 3750
136 विघ्नेश दिलीप देशमुख क्रिकेट 19 वर्ष मुले भारत विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2017-18 3750
137 श्रीराज राजेश राजुरकर धनुर्विद्या 17 वर्ष मुले जिल्हा परिषद हायस्कुल, देऊळघाट व्दितीय 2017-18 8950
138 प्रथमेश समाधान जवकार धनुर्विद्या 17 वर्ष मुले प्रबोधन विद्यालय, बुलडाणा व्दितीय 2017-18 8950
139 प्रथमेश समाधान जवकार धनुर्विद्या 17 वर्ष मुले प्रबोधन विद्यालय, बुलडाणा प्रथम 2017-18 11250
140 प्रथमेश समाधान जवकार धनुर्विद्या 17 वर्ष मुले प्रबोधन विद्यालय, बुलडाणा प्रथम 2017-18 11250
141 शिवांश सुधाकर दळवी धनुर्विद्या 17 वर्ष मुले राजर्षी शाहु ज्युनियर कॉलेज, धाड ता.जि. बुलडाणा व्दितीय 2017-18 8950
142 अश्विनी संतोष मेतकर डॉजबॉल 19 वर्ष मुली श्री शिवाजी विज्ञान व कला महाविद्यालय, चिखली व्दितीय 2017-18 8950
143 संघरक्षा यशवंत वाकोडे डॉजबॉल 19 वर्ष मुली श्री शिवाजी विज्ञान व कला महाविद्यालय, चिखली व्दितीय 2017-18 8950
144 स्नेहल शिवाजी किलबीले फुटबॉल 14 वर्ष मुली प्रबोधन विद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2017-18 3750
145 पुजा भावलाल शिंगणे फुटबॉल 14 वर्ष मुली प्रबोधन विद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2017-18 3750
146 प्रिती दिपक सावळे फुटबॉल 14 वर्ष मुली प्रबोधन विद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2017-18 3750
147 प्रणव प्रल्हाद काठोके हॅण्डबॉल 19 वर्ष मुले राजर्षी शाहु कनिष्ठ महाविद्यालय, धाड सहभाग 2017-18 3750
148 रोहित जनार्दन राऊत बेसबॉल 19 वर्ष मुले एस.एस.एम.पी. विद्यालय, मलकापुर व्दितीय 2017-18 8950
149 श्लोक संचेती क्रिकेट 14 वर्ष मुले स्कुल ऑफ स्कॉलर्स, मलकापुर सहभाग 2017-18 3750
150 अग्नीवेश शैलेश वाघ धनुर्विद्या 14 वर्ष मुले सेंट जोसेफ हायस्कुल, बुलडाणा व्दितीय 2017-18 8950
151 आदित्य राधेश्याम वैष्णव हॅण्डबॉल 17 वर्ष मुले शारदा ज्ञानपीठ, बुलडाणा सहभाग 2017-18 3750
152 प्रणाली प्रकाश करंडे तलवारबाजी 19 वर्ष मुली राजर्षी शाहु कनिष्ठ महाविद्यालय, म्हसला तृतीय 2017-18 6750
153 वैष्णवी दत्तात्रय वायाळ तलवारबाजी 19 वर्ष मुली कै. विजय मखमले क. महा. मलकापुर पांग्रा तृतीय 2017-18 6750
154 तन्मय रोशन महाजन सॉफ्टबॉल 17 वर्ष मुले स्कुल ऑफ स्कॉलर्स, मलकापुर तृतीय 2017-18 6750
155 यश मनोज उगले धनुर्विद्या 14 वर्ष मुले शारदा ज्ञानपीठ, बुलडाणा सहभाग 2018-19 3750
156 मिरानखान खलिलखान पठाण क्रिकेट 14 वर्ष मुले सहकार विद्या मंदीर, बुलडाणा सहभाग 2018-19 3750
157 शिवांश सुधाकर दळवी धनुर्विद्या 19 वर्ष मुले राजर्षी शाहू कनिष्ठ महाविद्यालय, धाड व्दितीय 2018-19 8950
158 प्रत्यानीत पद्माकर देशमुख धनुर्विद्या 19 वर्ष मुले राजर्षी शाहू कनिष्ठ महाविद्यालय, धाड प्रथम 2018-19 11250
159 प्रत्यानीत पद्माकर देशमुख धनुर्विद्या 19 वर्ष मुले राजर्षी शाहू कनिष्ठ महाविद्यालय, धाड तृतीय 2018-19 6750
160 गौरी किशोर आरदवाड तलवारबाजी 14 वर्ष मुली भारत भारती कॉन्व्हेंट, स्कुल व्दितीय 2018-19 8950
161 गौरी मंगलसिंग सोलंके तलवारबाजी 14 वर्ष मुली लि.भो. चांडक विद्यालय, मलकापुर व्दितीय 2018-19 8950
162 गौरी मंगलसिंग सोलंके तलवारबाजी 14 वर्ष मुली लि.भो. चांडक विद्यालय, मलकापुर तृतीय 2018-19 6750
163 ओम शैलेद्रसिंग राजपुत क्रिकेट 17 वर्ष मुले नुतन विद्यालय, मलकापुर सहभाग 2018-19 3750
164 रोहित प्रल्हाद भांबळे हॅण्डबॉल 19 वर्ष मुले राजर्षी शाहू कनिष्ठ महाविद्यालय, धाड सहभाग 2018-19 3750
165 सौरभ अनंत दिवाने बॉलबॅडमिंटन 14 वर्ष मुले लि.भो. चांडक विद्यालय, मलकापुर तृतीय 2018-19 6750
166 प्रियेश सुनिल देशमुख बॉलबॅडमिंटन 19 वर्ष मुले लि.भो. चांडक विद्यालय, मलकापुर सहभाग 2018-19 3750
167 ऐश्वर्या श्रीकृष्ण भोंडे फुटबॉल 19 वर्ष मुली प्रबोधन विद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2018-19 3750
168 विजय संतोष क्षिरसागर हॉकी 17 वर्ष मुले सहकार विद्या मंदीर, बुलडाणा सहभाग 2018-19 ३७५०
169 श्रीराज राजेश राजुरकर धनुर्विद्या 17 वर्ष मुले जिल्हा परिषद हायस्कुल, देऊळघाट प्रथम 2018-19 11250
170 प्रथमेश समाधान जवकार धनुर्विद्या 17 वर्ष मुले प्रबोधन विद्यालय, बुलडाणा व्दितीय 2018-19 8950
171 प्रथमेश समाधान जवकार धनुर्विद्या 17 वर्ष मुले प्रबोधन विद्यालय, बुलडाणा व्दितीय 2018-19 8950
172 प्रथमेश समाधान जवकार धनुर्विद्या 17 वर्ष मुले प्रबोधन विद्यालय, बुलडाणा प्रथम 2018-19 11250
173 ईश्वरी गजानन उपलेंचवार रोलबॉल 17 वर्ष मुली सहकार विद्या मंदीर, बुलडाणा प्रथम 2018-19 11250
174 जयश्री कैलास शेटे किकबॉक्सींग 17 वर्ष मुली श्री गजानन महाराज इंग्लीश स्कुल, शेगांव प्रथम 2018-19 11250
175 तृषा राजु टारपे हॅण्डबॉल 17 वर्ष मुली शारदा ज्ञानपीठ, बुलडाणा सहभाग 2018-19 ३७५०
176 आदेश संतोष खेडेकर कबड्डी 14 वर्ष मुले श्री अ. खि. नॅशनल हायस्कुल, खामगांव सहभाग 2018-19 ३७५०
177 वैष्णवी विनायक सोनुने फुटबॉल 14 वर्ष मुली प्रबोधन विद्यालय, बुलडाणा तृतीय 2018-19 6750
178 प्रिती दिपक सावळे फुटबॉल 14 वर्ष मुली प्रबोधन विद्यालय, बुलडाणा तृतीय 2018-19 6750
179 प्राजक्ता समाधान गावंडे फुटबॉल 14 वर्ष मुली प्रबोधन विद्यालय, बुलडाणा तृतीय 2018-19 6750
180 स्नेहल शिवाजी किलबीले फुटबॉल 14 वर्ष मुली प्रबोधन विद्यालय, बुलडाणा तृतीय 2018-19 6750
181 नेहा सुखदेव जाधव (राखीव) 4 X 400 मी. रिले 19 वर्ष मुली विद्या विकास विद्यालय, कोलवड सहभाग 2018-19 3750
182 ओम गु. बायस्कर क्रिकेट 19 वर्ष मुले श्री गजानन महाराज इंग्लीश स्कुल, शेगांव सहभाग 2018-19 ३७५०
183 तन्मय रोशन महाजन सॉफ्टबॉल 17 वर्ष मुले स्कुल ऑफ स्कॉलर्स, मलकापुर उर्वरित व्दितीय 2018-19 2200
184 निखील सुनिल बर्डे तलवारबाजी 14 वर्ष मुले आदर्श विद्यालय, चिखली तृतीय 2019-20 6750
185 दिपक संजय जाधव डॉजबॉल 17 वर्ष मुले श्री शिवाजी विद्यालय, चिखली प्रथम 2019-20 11250
186 प्रांजल अशोक पवार बेसबॉल 14 वर्ष मुली स्कुल ऑफ स्कॉलर्स, मलकापुर सहभाग 2019-20 3750
187 यश चं. दिखोळकर बॉलबॅडमिंटन 17 वर्ष मुले लि.भो. चांडक विद्यालय, मलकापुर सहभाग 2019-20 3750
188 रोहन दिलीप सगडे बॉलबॅडमिंटन 19 वर्ष मुले म्युन्सिपल ज्यु. कॉलेज, मलकापुर सहभाग 2019-20 3750
189 यश मनोज उगले धनुर्विद्या 14 वर्ष मुले शारदा ज्ञानपीठ, बुलडाणा व्दितीय 2019-20 8950
190 उज्वल भरत ओळेकर धनुर्विद्या 14 वर्ष मुले सहकार विद्या मंदीर, बुलडाणा तृतीय 2019-20 6750
191 प्रथमेश समाधान जवकार धनुर्विद्या 17 वर्ष मुले पृ. चव्हाण ज्यु. आर्टस् ॲण्ड सायन्स कॉलेज, निमकव्हळा प्रथम 2019-20 11250
192 प्रथमेश समाधान जवकार धनुर्विद्या 17 वर्ष मुले पृ. चव्हाण ज्यु. आर्टस् ॲण्ड सायन्स कॉलेज, निमकव्हळा प्रथम 2019-20 11250
193 स्वामी सुधाकर दळवी धनुर्विद्या 17 वर्ष मुले सहकार विद्या मंदीर, बुलडाणा प्रथम 2019-20 11250
194 श्रीराज राजेश राजुरकर धनुर्विद्या 19 वर्ष मुले रा. शाहु क.महा. देऊघाट ता.जि. बुलडाणा प्रथम 2019-20 11250
195 जयश्री कैलास शेटे वुशु 17 वर्ष मुली श्री गजानन महाराज इंग्लीश स्कुल, शेगांव सहभाग 2019-20 3750
196 ओम रविंद्र काकड सॉफ्टटेनिस 17 वर्ष मुले आदर्श आर्टस्, कॉमर्स आणि सायन्‍स कॉलेज, सिनगांव ज. तृतीय 2019-20 6750
197 खुशी मिलींद पाचपांडे सॉफ्टबॉल 14 वर्ष मुली स्कुल ऑफ स्कॉलर्स, मलकापुर तृतीय 2019-20 6750
198 आर्यन मंजेश मुंढे रोलबॉल 14 वर्ष मुले सहकार विद्या मंदीर आणि ज्यु. कॉलेज, बुलडाणा व्दितीय 2019-20 8950
199 अभिजीत संजय बकाल रोलबॉल 14 वर्ष मुले सहकार विद्या मंदीर आणि ज्यु. कॉलेज, बुलडाणा व्दितीय 2019-20 8950
200 गौरवसिग इं. जाधव हॅण्डबॉल 19 वर्ष मुले राजर्षी शाहु हायस्कुल, धाड ता.जि. बुलडाणा सहभाग 2019-20 3750
201 शिवम कैलास दिवथाने फुटबॉल 14 वर्ष मुले सहकार विद्या मंदीर, बुलडाणा सहभाग 2019-20 3750
202 वैष्‍णवी विजय पवार फुटबॉल 14 वर्ष मुली प्रबोधन विद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2019-20 3750
203 गौरवसिग इं. जाधव फुटबॉल 14 वर्ष मुली प्रबोधन विद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2019-20 3750
204 गौरवसिग इं. जाधव फुटबॉल 17 वर्ष मुली प्रबोधन विद्यालय, बुलडाणा सहभाग 2019-20 3750